Okoljska odgovornost

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)

Simbol prečrtanega zabojnika (slika spodaj) na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki in jih ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke. Tak izdelek je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za predelavo OEEO. S tem izpolnimo naše zakonske dolžnosti, preprečimo morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi ter z reciklažo pripomoremo k prihranku energije in naravnih virov.

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA)

Simbol prečrtanega zabojnika (slika spodaj) na OBA, embalaži ali v navodilih za uporabo označuje, da z OBA ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki in jih ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke. Odpadne baterije in akumulatorje je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za predelavo OBA. S tem izpolnimo naše zakonske dolžnosti, preprečimo morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi ter z reciklažo pripomoremo k prihranku energije in naravnih virov.

Če je pod prečrtanim zabojnikom kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo označuje, da se v OBA nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec).

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se lahko obrnete na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo, trgovino, v kateri ste izdelek kupili ali obiščete spletno stran ozavescen.si – korak v zeleno, kjer najdemo koristne informacije za ravnanje z odpadki.

Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadne baterije in akumulatorje (OBA), kupljene pri Comstrok d.o.o., lahko uporabniki brezplačno oddajo v prostorih podjetja Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica.

1
Košarica
V košarici ni izdelkov
Nadaljujte z nakupi