Splošni pogoji poslovanja

PODATKI UPRAVLJALCA SPLETNEGA MESTA

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba (podjetje, zavod, društvo, drugo). Upravljavec je lahko tudi druga pravna oseba, ki pogodbeno obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca.

 

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:
Naziv pravne osebe: Comstrok d.o.o.
Naslov pravne osebe: Dolenjska cesta 250
Pošta in kraj: 1291 Škofljica
Davčna številka:SI56753209, podjetje je davčni zavezanec
Matična številka: 6064523000
TRR: SI56 2900 0005 1327 504 (UniCredit Banka)
Kontaktni elektronski naslov: info@comstrok.si
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)59 036 624 ; +386 (0)40 600 222
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v sodni register dne 30.11.2011.

 

AVTORSKE PRAVICE

Pravni dokument

Besedilo teh pravnih pogojev je v posesti upravljavca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilombrez pisnega soglasja info@comstrok.si, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje zakršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom.
Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.comstrok.si

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja.
Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.
Pravna načela
 1. Upravljavec spoštuje načela zakonitosti in poštenostipri upravljanju s spletno stranjo, obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov.
 2. Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
 3. Upravljavec spoštuje načelo jasnosti in s temi pravnimi pogoji jasno in razumljivo obvešča uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov.
 4. Upravljavec spoštuje načelo sorazmernostipri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Krajevna veljavnost

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse pravne posle, ne glede na sedež uporabnika.

 

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje.
Pravni pogoji opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.
Pravni pogoji opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
spletna trgovina
pošiljanje e-novic
povpraševanje uporabnikov
neposredno trženje
komentiranje objav ali forumov
tržne raziskave in statistiko
registracijo uporabnika

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
številko transakcijskega računa
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
3. telefonsko številko, številko telefaksa in
4. naslov elektronske pošte.
Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev uporabnika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte ali na drug ponujen način.
Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.
Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim

­­­­­­Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
lahko pomeni pa tudi:
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracija uporabnika,
5. uporaba spletne aplikacije,
6. možnost komentiranja uporabnikov,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.
Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut, izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornost uporabnika

 1. Uporabnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pravnimi pogoji.
 2. Uporabnikje dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali upravljavcu namerno ali iz malomarnosti.
 3. Uporabnik lahko obvesti upravljavca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko mu lahko nastane škoda, pa je to dolžan nemudoma storiti.

Registracija uporabnika

 1. Uporabnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
 2. Uporabnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hranitiin ga ne posredovati tretjim osebam.
 3. Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljavec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper takega uporabnika.
Uporabniki se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 14 let.

Pravila komentiranja uporabnikov

Pravila komentiranja spletnega mesta: 
 1. Prepovedano je žaliti druge sogovornike oziroma komentatorje in upravljavca spletne strani.
 2. Prepovedan je sovražni govor in vsakršna oblika diskriminacije drugih uporabnikov in širše javnosti ter upravljavca.
 3. Prepovedano je pripenjati vsebine (slike, video posnetki), ki bi lahko žalili druge uporabnike, predstavljali sovražni govor, spodbujali h kakršnikoli diskriminaciji, spodbujali k jemanju nedovoljenih substanc, igram na srečo oziroma kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih ali kako drugače posegajo v pravice tretjih.
 4.  Prepovedano je objavljanje pornografskih vsebin, napeljevanje h kaznivim dejanjem, prekrškom in drugim oblikam nasilnega vedenja.
 5. Upravljavec oz. njegov moderator komentarjev si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila začasno ali trajno onemogočiti uporabniku dostop do komentarjev, če uporabnik krši ta pravila.

Odgovornosti upravljavca

Upravljavec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.
Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh pravnih pogojev,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24 ur / 7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih, upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

 

PRODAJA IZDELKOV

Ponudba izdelkov

Izdelki so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani upravljavca. Upravljavec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno izdelka, zaloge, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pravnimi pogoji in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pravnih pogojev in naročila izdelka šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Cene izdelkov

 1. Vse cene so izražene v €.
 2. Upravljavec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila.
 3. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Plačilo izdelkov

Upravljavec zagotavlja možnost plačila izdelkov z naštetimi načini plačila:
 • bančno nakazilo
 • Stripe (kartično plačilo preko spleta)
 • Leanpay (obročno plačevanje)
 • PayPal
 • plačilo ob dostavi kurirske službe
 • plačilo ob osebnem prevzemu ( sprejemamo gotovino ali kartico )
Kupec prejme račun za naročene izdelke fizično ob prejemu naročenih izdelkov. Upravljavec hrani račune (prodajno pogodbo) na sedežu družbe 10 let v fizični oblikiRačun je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov upravljavca.

Reklamacije

Reklamacija mora zajemati:
 1. kontaktne podatke kupca,
 2. točno navedbo izdelka ali več izdelkov,
 3. razlog reklamiranja, opis napake,
 4. priložen mora biti originalni račun in
 5. izdelek, ki ga kupec reklamira.
Kupec mora omogočiti upravljavcu, da izdelek pregleda. Upravljavec kupcu odgovori najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne reklamacije. V primeru upravičenosti reklamacije, podjetje kupcu ponudi odpravo napake, nov izdelek ali možnost odstopa od pogodbe.
Reklamacije lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov upravljavca:
Elektronski naslov: info@comstrok.si
Naslov: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica
V primeru stvarne napake pri novem izdelku, ima kupec 60 dni časa, od trenutka, ko je napako opazil, da o tem pisno obvesti prodajalca. Prodajalec se je dolžan odzvati na reklamacijo v 8 dneh. Po poteku dveh let od nakupa, stvarne napake ni mogoče reklamirati.
V primeru stvarne napake pri rabljenem izdelku, ima kupec 60 dni časa, od trenutka, ko je napako opazil, da o tem pisno obvesti prodajalca. Prodajalec se je dolžan odzvati na reklamacijo v 8 dneh. Po poteku enega leta od nakupa, stvarne napake ni mogoče reklamirati.
Reklamacijski oz. garancijski zahtevek izpolnite na spodnji povezavi  Servisni ali garancijski zahtevek .

Garancija

Več o garanciji in garancijskih rokih si lahko preberete na povezavi Garancija .
Garancijo na izdelek lahko kupec uveljavlja pisno preko elektronskega naslova, poštnega naslova ali spletnega obrazca upravljavca:
Elektronski naslov: info@comstrok.si
Naslov: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica
Preko spletnega obrazca: Servisni ali garancijski zahtevek
Garancijski list in navodila: Garancijski list in navodila

Odstop od pogodbe

 1. Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa na daljavo) v roku 14 dni brez navedbe razloga.
 2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne, ko kupec pridobi fizično posest na izdelku ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. To pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka (šteje datum vročitve na vročilnici). Pri pogodbah v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več kosov ali pošiljk, začne teči odstopni rok, ko kupec pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.
 3. Če kupec odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroškom dostave. Povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).
 4. Podjetje lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva, na katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.
 5. V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšanja njegova vrednost, si podjetje pridružuje pravico, da zmanjša vrednost vračila celotne kupnine.

Vračilo izdelkov

Kupec je seznanjen in se strinja, da ob nakupu naštetih izdelkov ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga: zapečateni avdio- ali videoposnetki in računalniški programi, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat;
Ta določba ne posega v določbe o garanciji in reklamacijah, ki jih kupec lahko uveljavlja skladno s temi pravnimi pogoji.
Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti podjetje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni (svetujemo priporočeno) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni obrazec (Obrazec – odstop od pogodbe).
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.
Elektronski naslov: info@comstrok.si
Naslov: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica

Ostale pritožbe in zahteve kupca

Kupec lahko pošlje pritožbe in druge zahteve, ki ne izhajajo iz uveljavljanja garancij, reklamacij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali navadni naslov upravljavca, s pripisom Pritožba.
Elektronski naslov: info@comstrok.si
Naslov: Comstrok d.o.o., Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pravnih pogojev, lahko upravljavec in uporabnik (prodajalec in kupec) dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju interesa obeh. Upravljavec je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo kupcu, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pravni pogoji.

Omejitve odgovornosti

Upravljavec se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Upravljavec ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov. Na spletni strani upravljavca so slike simbolične, razen kjer je izrecno navedeno, da slika odraža dejansko stanje. Šteje se, da je uporabnik seznanjen in se strinja, da upravljavec ni odgovoren za zamude dostavne službe in ne za poškodovanje embalaže izdelka.

 

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

 1. Pravni pogoji veljajo za vse uporabnikespletnega mesta upravljavca.
 2. Pravni pogoji so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljavca.
 3. Pravni pogoji so sestavni del naročilakupca.
 4. Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pravnimi pogoji pred naročilom storitve.

Spremembe pravnih pogojev

 1. Upravljavec pravne pogoje redno posodablja z zakonskimi spremembami.
 2.  Upravljavec si pridržuje pravico doobčasnih vsebinskih popravkovin sprememb pravnih pogojev.
 3.  Upravljavec bo svoje uporabnike obveščal o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
 4. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.
Skladno z zakonskimi normativi Comstrok d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Na spodnji povezavi objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
SRPS povezava

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 1. avgust, 2021 ob 00:00
1
Košarica
V košarici ni izdelkov
Nadaljujte z nakupi